Хайлтын системийн оновчлол

Зорилтот хэрэглэгчдэдээ шууд хүрч бодит борлуулалтыг авчрах, маркетингийн зардал хэмнэх боломжтой “хайлтийн системийн оновчлол” хийх үйлчилгээг танд танилцуулж байна.

Бодит борлуулалт

Зорилтот хэрэглэгчид

Мэдээлэл түгээх

Брэндинг хийх

ОФФИС: ТАЙМ СКҮЭР ХОТХОН, 509-Р БАЙР - ORGIL SEO

ХУГАЦАА: Ажлын 7 хоног

Төлбөр: ₮ 200,000 - ₮ 300,000

 • 3 Түлхүүр Үг
  200,000
  • Дотоод зах зээл чиглэсэн бизнест
  • Он-пэйж дээрх оновчлол
  • Гүүгл газрын зураг дээрх бүртгэл
  • Гүүгл хайлтын системийн бүртгэл
  • Вордпрессын үнэгүй видео хичээл
  • VIP ФБ групп хамрагдах эрх
 • 5 Түлхүүр Үг
  300,000
  • Дотоод зах зээл чиглэсэн бизнест
  • Он-пэйж дээрх оновчлол
  • Гүүгл газрын зураг дээрх бүртгэл
  • Гүүгл хайлтын системийн бүртгэл
  • Вордпрессын үнэгүй видео хичээл
  • VIP ФБ групп хамрагдах эрх
 • Гадаад зах зээл
  Гэрээгээр
  • Гадаад зах зээл чиглэсэн бизнест
  • Он-пэйж & офф пэйж дээрх оновчлол
  • Гүүгл газрын зураг дээрх бүртгэл
  • Гүүгл хайлтын системийн бүртгэл
  • Вордпрессын үнэгүй видео хичээл
  • VIP ФБ групп хамрагдах эрх
Хайлтын системийн оновчлол гэж юу вэ , давуу талууд ?

Хайлтын системийн оновчлол гэдэг нь Google, Yahoo, Yandex, Bing гэх мэт сайтуудын хайлтын илэрц дээр тодорхой түлхүүр үгүүдээр хамгийн дээгүүр өөрийнхөө вэб-сайтаа гаргах гэсэн үг. Мөн хайлтын системийн оновчлол нь доорх давуу талуудыг өөртөө агуулж байдаг. Үүнд:

 • Зорилтот хэрэглэгчдэдээ шууд хүрэх
 • Байгууллага, үйл ажиллагаагаа танилцуулах
 • Хэрэгтэй мэдээлэл хүмүүст хүргэх
 • Борлуулалтаа нэмэгдүүлэх

Хэрвээ та ямар нэг бизнес эрхэлдэг ч хайлтын системийн оновчлол хийх талаар мэдэхгүй мөн вэб сайтгүй бол та хэрэглэгчдэдээ хэрэгцээт мэдээллээ оновчтой байдлаар хүргэх боломж тань хязгаарлагдах буюу борлуулалтаа нэмэгдүүлэх боломжуудаа алдаж байна гэсэн үг юм.