Борлуулалтаа та нэмэгдүүлхэд бэлэн үү?

Мэдээлэлийн ажилтантай холбогдоорой.